Címlap

  

Az ELTE BTK DÖK a kar doktorandusz hallgatóinak, illetve doktorjelöltjeinek képviseleti és érdekvédelmi szerve.

  

A doktorandusz képviseletet a 2011 végén életbe lépő nemzeti felsőoktatási törvény 63. § (1) szakasza hívta életre:

A doktori képzésben részt vevők intézményi képviseletét a felsőoktatási intézmény részeként működő doktorandusz önkormányzat látja el. A doktorandusz önkormányzatnak minden doktorandusz a tagja, választó és választható. A doktorandusz önkormányzat működésére egyebekben a 60. § (1)-(6) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. A 61. §-ban foglalt egyetértési, véleményezési, javaslattételi jogosultságokat a doktoranduszok tekintetében a doktorandusz önkormányzat gyakorolja.

A 60-61. §-hoz lásd a nemzeti felsőoktatási törvényt.

A DÖK képviselői a következő BTK-s testületekben vannak jelen:

 • Kari Tanács
 • Kari Doktori Tanács
 • a doktori iskolák tanácsai
 • intézeti tanácsok
 • a kar bizottságai: 
  • Gazdasági és Helyiséggazdálkodási Bizottság
  • Minőségfejlesztési Bizottság
  • Kiadvány- és Könyvtárügyi Bizottság
  • Tehetséggondozási Bizottság
  • Tudományos Bizottság
  • Etikai és Hallgatói Fegyelmi Bizottság (doktorandusz ügy esetén)

A Doktorandusz Önkormányzat nem rendelkezik anyagi forrásokkal, költségvetése nincs, gazdasági tevékenységet nem folytat. A DÖK tagjai munkájukért fizetést nem kapnak.