www.btk.elte.hu


ELTE BTK Doktori ÖnkormányzatAz ELTE BTK DÖK a kar doktorandusz hallgatóinak, illetve doktorjelöltjeinek képviseleti és érdekvédelmi szerve.

A doktorandusz képviseletet a 2011 végén életbe lépő nemzeti felsőoktatási törvény 63. § (1) szakasza hívta életre:

A doktori képzésben részt vevők intézményi képviseletét a felsőoktatási intézmény részeként működő doktorandusz önkormányzat látja el. A doktorandusz önkormányzatnak minden doktorandusz a tagja, választó és választható. A doktorandusz önkormányzat működésére egyebekben a 60. § (1)-(6) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. A 61. §-ban foglalt egyetértési, véleményezési, javaslattételi jogosultságokat a doktoranduszok tekintetében a doktorandusz önkormányzat gyakorolja.

60-61. §-hoz lásd a nemzeti felsőoktatási törvényt.

A DÖK képviselői a következő BTK-s testületekben vannak jelen:

- Kari Tanács
- Kari Doktori Tanács
- a doktori iskolák tanácsai
- intézeti tanácsok
- a kar bizottságai: 

Gazdasági és Helyiséggazdálkodási Bizottság
Minőségfejlesztési Bizottság
Kiadvány- és Könyvtárügyi Bizottság
Tehetséggondozási Bizottság
Tudományos Bizottság
Etikai és Hallgatói Fegyelmi Bizottság (doktorandusz ügy esetén)


A Doktorandusz Önkormányzat nem rendelkezik anyagi forrásokkal, költségvetése nincs, gazdasági tevékenységet nem folytat. A DÖK tagjai munkájukért fizetést nem kapnak.